Språk Språk

venn søkes kristiansand MOMENTUM

Nordisk biennale for samtidskunst

kas transfer list 2018 MOMENTUM er en av de viktigste biennalene for samtidskunst i Norden og gjennomføres hvert annet år.  

bursdagsfest barn 2 år MOMENTUM har internasjonale ambisjoner, og i relasjonen kunst, sted og samfunn, utforsker og styrker MOMENTUM samtidskunsten i en nordisk kontekst. MOMENTUM er en samfunnsaktuell, diskursiv plattform for kunstfaglig, intellektuell og kritisk refleksjon, og utfordrer og styrker den kontemporære diskursen om biennaleformatet. Formidling er en kjerneaktivitet og tilrettelegges gjennom formidlingsprogram, publikasjoner og kommunikasjonsplattformer. MOMENTUM samarbeider med lokale, nordiske og internasjonale aktører i kunst- og kulturfeltet, og arbeider for å nå et bredt publikum fra lokalt til internasjonalt nivå. MOMENTUMSs hovedarenaer er Momentum kunsthall og Galleri F 15. Alternative steder og områder i Moss knyttes til den enkelte biennalen.

vaske bunadsplagg med gule flekker I 2019 arrangeres MOMENTUM for 10. gang.